Wirtualny spacer po urzędzie

Starosta Krotoszyński informuje:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 wywieszony został wykaz dwóch nieruchomości gruntowych  zabudowanych budynkiem mieszkalnym, stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych działką nr 325/13 oraz nr 325/12, położonych w Zalesiu Małym nr 36  przeznaczonych do sprzedaży, sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).