Wirtualny spacer po urzędzie

FINAŁ KONKURSU ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII

W dniu 9 grudnia 2011 roku, w krotoszyńskim kinie „Przedwiośnie” odbyło się podsumowanie XII EDYCJI KONKURSU ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII. Organizatorami konkursu byli: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy. Finał konkursu odbył się podczas 16. Ogólnopolskiego Festiwalu Dziecięcego o Tematyce Ekologicznej 2011.

Konkurs organizowany byt przy współpracy i pomocy finansowej:
1.    Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
2.    Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie;
3.    Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Krotoszynie;
4.    Urzędów Miast i Gmin z terenu działania Związku;
5.    Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury;
6.    Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Krotoszynie;

Koordynatorem akcji było Przedsiębiorstwo ARGO FILM z Tarnowa. Patronat medialny nad konkursem pełniły: INFORMACJE REGIONALNE.

Konkurs skierowany był do placówek na wszystkich poziomach nauczania z terenu działania Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy;

Wzięły w nim udział 44 szkoły oraz 24 przedszkoli.

Konkurs odbywał się w dniach: 01.09.2011r. do dnia 31.10.2011 .
Efektem konkursu jest zebranych 188 895 szt. baterii w szkołach, 103 147 szt. w przedszkolach, co daje łącznie 292 042 szt. baterii o wadze ponad 5900 kg.

W sumie w ciągu 12 lat trwania konkursu zebrano ponad 46 ton (ponad 2 mln szt.) zużytych baterii.

Zbierane baterie umieszczane były w pojemnikach znajdujących się na terenie szkół i przedszkoli. Następnie baterie zostały przewiezione do specjalnych pojemników znajdujących się na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie.

Konkurs prowadzony był w następujących kategoriach:

- największa ilość baterii zebrana w przedszkolu w przeliczeniu na jednego przedszkolaka, (w tej kategorii przyznano I, II, III miejsce);

- największa ilość baterii zebrana ogółem przez przedszkole (w tej kategorii przyznano I, II, III miejsce)

- największa ilość baterii zebrana w szkole w przeliczeniu na jednego ucznia, (w tej kategorii przyznano I, II, III miejsce);
- największa ilość baterii ogółem zebrana przez szkołę (w tej kategorii przyznano I, II, III miejsce);

Zgodnie z regulaminem szkoła  lub  przedszkole mogły zdobyć nagrodę tylko w jednej kategorii. Zwiększyło to szanse innych placówek na zdobycie nagrody.

Nagrody zostały przyznane następującym uczestnikom konkursu:

I Kategoria: NAJWIĘKSZA ILOŚĆ BATERII ZEBRANA W PRZEDSZKOLU W PRZELICZENIU NA JEDNEGO PRZEDSZKOLAKA


I MIEJSCE – Oddział Przedszkolny w Kobiernie  (wynik 508 szt. baterii na dziecko) – nagroda: zestaw zabawek edukacyjnych o wartości 1000 zł (fundator Starostwo Powiatowe w Krotoszynie) oraz materiały edukacyjne  (fundator ARGO - FILM z Tarnowa).

II MIEJSCE – Oddział Przedszkolny w Benicach (wynik 340 szt. baterii na dziecko) – nagroda: telewizor o wartości 900 zł (fundator: Starostwo Powiatowe w Krotoszynie).

III MIEJSCE – Oddział Przedszkolny w Bułakowie–(wynik 170 szt. baterii na dziecko) – nagroda: zestaw zabawek edukacyjnych o wartości 850 zł (fundator: Starostwo Powiatowe w Krotoszynie);


II Kategoria: NAJWIĘKSZA ILOŚĆ BATERII ZEBRANA OGÓŁEM PRZEZ PRZEDSZKOLE

I MIEJSCE – Przedszkole nr 7 w Krotoszynie  (wynik 18 500 szt. baterii) – nagroda: sprzęt edukacyjny  (fundator ARGO - FILM z Tarnowa).

II MIEJSCE – Przedszkole „ Raj Psotników” w Pogorzeli (wynik 15 725 szt. baterii) – nagroda: wyposażenie do sali gimnastycznej (fundator: Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy).

III MIEJSCE – Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie –(wynik 11 388 szt. baterii) – nagroda: zestaw zabawek edukacyjnych (fundator: Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy);

III Kategoria: NAJWIĘKSZA ILOŚĆ BATERII ZEBRANA W SZKOLE W PRZELICZENIU NA JEDNEGO UCZNIA

I MIEJSCE – Szkoła Filialna w Bułakowie (wynik 652 szt.  baterii na ucznia) – nagroda:  sprzęt edukacyjny  (fundator Firma ARGO - FILM z Tarnowa).

II MIEJSCE – Szkoła Filialna w Brzozie (wynik 575 szt. baterii na ucznia) – nagroda: zestaw nagłaśniający Wieża Sony oraz Radiomagnetofon Philips (fundator: Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy).

III MIEJSCE – Szkoła Filialna w Kromolicach (wynik 342 szt. baterii na ucznia) – nagroda: telewizor (fundator: Regionalne Centrum edukacji ekologicznej w Krotoszynie);


IV Kategoria: NAJWIĘKSZA ILOŚĆ BATERII OGÓŁEM ZEBRANA PRZEZ SZKOŁĘ

I MIEJSCE – Szkoła Podstawowa nr 7 w Krotoszynie.  (wynik 35 464 szt. zużytych baterii) – nagroda:  sprzęt  edukacyjny (fundator Firma ARGO-FILM z Tarnowa).

II MIEJSCE – Zespół Szkół w Sośniach (wynik 17 470 szt. zużytych baterii) – nagroda: książki do biblioteki (fundator: Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy).

III MIEJSCE – Szkoła Podstawowa nr 1 w Koźminie Wlkp. (wynik 11 080 szt. zużytych baterii) – nagroda: drukarka (fundator: Regionalne Centrum Edukacji ekologicznej w Krotoszynie);

Jury konkursu postanowiło także przyznać nagrody pocieszenia dla najmłodszych zbieraczy – wszystkich przedszkoli  uczestniczących w konkursie. W tej kategorii nagrody w formie gier edukacyjnych ufundowane zostały przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy.

Nagrody wszystkim wyróżnionym uczestnikom Konkursu wręczał Wicestarosta Krotoszyński p. Krzysztof Kaczmarek wraz przedstawicielką Biura Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy, p. Magdaleną Mintą.


Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy
G. Ziętkiewicz

 

Galeria zdjęć - kliknij tutaj

 

Zestawienie wyników dotychczasowych zbiórek