Wirtualny spacer po urzędzie

Program profilaktyczny w koźmińskim MOW

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Koźminie Wlkp. w miesiącach październik – listopad 2011 r. realizowano profilaktyczny program rozwijania zainteresowań poznawczych, sportowych iturystycznych „Turysta:poznaję – wybieram”. W ramach programu wychowankowie Ośrodka brali udział w:
1. biwaku kajakowym na  rzece Baryczy na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, który odbył się w dniach 4-5 października 2011 r.;
2. biwaku w leśniczówce Helenopol, połączonym z rajdem rowerowym, który odbył się w dniach 18-19 października 2011 r.;
3. dwudniowej wycieczce w Góry Sowie (Srebrna Góra), która odbyła się w dniach 26 – 27 października 2011 r.;
4. dwudniowej wycieczce w Góry Stołowe i na Ślężę, która odbyła się w
dniach 16 – 17 listopada 2011 r.


W cyklu zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnień w trakcie biwaków i wycieczek zrealizowano zagadnienia:
1. mechanizm i uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz przyczyny sięgania po substancje psychoaktywne;
2. skutki zdrowotne, emocjonalne, społeczne i prawne uzależnień w aspekcie zdrowia człowieka;
3. rodzina a uzależnienia - mechanizm dziedziczenia społecznego;
4. kształtowanie właściwych postaw wobec substancji psychoaktywnych;
5. formy pomocy w przypadku uzależnienia.

Udział w zajęciach pozwolił wychowankom zdobyć nowe pozytywne
doświadczenia, które stanowią alternatywę dla podejmowania zachowań ryzykownych związanych z uzależnieniami. Wychowankowie rozwijali umiejętność dokonywania odpowiedzialnych wyborów życiowych. W przyjaznej atmosferze integrowali się z grupą i budowali pozytywne relacje z innymi: zarówno kolegami, jak i osobami dorosłymi – spotkanymi podczas wyjazdów.
Opiekunowie położyli nacisk na kształtowanie postawy otwartego na świat młodego człowieka, charakteryzującego się gotowością do aktywnego poznawania świata, otwartością na różne sfery rzeczywistości oraz dbałością o własne zdrowie i rozwój.

(-) Paweł Rudnicki.