Wirtualny spacer po urzędzie

Praktyki i nauka języka w Niemczech, wielką szansą dla uczniów Trójki!

22 grudnia 2014 dyrektor szkoły  Krzysztof Grobelny w obecności: kierownika  szkolenia Praktycznego Piotra Gabryelczyka i Pani Marioli Ilnickiej i Izabeli Kossakowskiej,  promotorów przedsięwzięcia, podpisał porozumienie z Niemieckim Stowarzyszeniem Hotelarstwa i Gastronomii  reprezentowanym przez  Pana Olafa Schope – Prezesa   i  Pana Andreasa Beil z Departamentu Kadr przy Brandenburskim  Urzędzie  Pracy w Cottbus.

Porozumienie  daje  ogromną szansę naszym uczniom  na odbycie praktyk zawodowych połączonych z nauką języka  w Niemczech w zawodach  kucharz, technik kelner, cukiernik a w przyszłości  technik hotelarstwa i pozostałe zawody.
Niemiecka strona zobowiązała się do  pokrycia kosztów  kursu językowego, zakwaterowania, wyżywienia, nauki języka i  wypłaty  kieszonkowego w wysokości 150 euro na miesiąc. Dzięki temu nasi uczniowie nabędą wiele dodatkowych umiejętności przez co staną się konkurencyjni na rynku pracy, a chętni będą mieli szansę legalnego zatrudnienia na terenie Niemiec.

Pierwsza grupa uczniów wyjeżdża 9 lutego 2015.