Wirtualny spacer po urzędzie

III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

W dniu 26 listopada 2011 roku odbył się III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krotosztnie. Strażacy ochotnicy powiatu krotoszyńskiego podsumowali pięcioletnią kadencję oraz dokonali wyboru nowych władz. Starosta Krotoszyński Leszek Kulka w swym wystąpieniu stwierdził, że Związek jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służenia Ojczyźnie. Działalność  strażacka jest bardzo wysoko ceniona przez społeczeństwo ziemi krotoszyńskiej, któremu codziennie ofiarowujecie swe poświęcenie i oddanie, niosąc pomoc w momencie zagrożenia zdrowia, życia i mienia, w myśl szczandarowego hasła „Bogu na chwałę – bliźniemu na ratunek’.  Leszek Kulka podziękował samorządom gminnym powiatu krotoszyńskiego za stałe wspieranie jednostek OSP oraz PSP w doposażaniu w nowoczesny sprzęt , który powoduje, że akcje ratownicze są coraz bardziej skuteczne i profesjonalne. Życzył strażakom spełnienia planów i zamierzeń, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz zawodowym .
    
III Zjazd wybrał nowe władze w nastepującym składzie:

- Prezesem Oddziału Powiatowego Związku ponownie został wybrany dh Edward Kozupa,
- Wiceprezesami zostali: dh Jacek Wybierała oraz dh Henryk Szkudłapski,
- funkcję sekretarza ponownie objął  dh Andrzej Wichłacz,
- funkcję skarbnika ponownie objął dh Kazimierz Patalas,
- funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej obją dh Darian Karol Paszek,
- delegatami na zjazd wojewódzki zostali: dh Jacek Wybierała, Jerzy Jasiński, dh Jerzy Kalak.
- we władzach wojewódzkich związku, Oddział Powiatowy reprezentował będzie dh Edward Kozupa.

W czasie zjazdu odznaczeni zostali:

- Złotym Znakiem Związku - dh Andrzej Buliński –
- Medalem Honorowym im.B.Chomicza -dh  Jan Jakubek
- Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa  po raz drugi ks. Ryszard Dziamski.