Wirtualny spacer po urzędzie

Podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków PFRON budowy windy dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krotoszynie

6 grudnia (wtorek) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie podpisana została umowa na dofinansowanie ze środków PFRON budowy windy do Zakłądu Opiekuńczo-Leczniczego w Krotoszynie, ul Bolewskiego 14. w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II. - moduł B
Całkowity koszt projektu 303.505.58 zł dofinansowanie ze środków PFRON 146.003,94 zł.

Program „Wyrównywanie Różnic Między Regionami” - rezlizowany przez PFRON Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.
W ramach programu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje środki finansowe jednostkom samorządu powiatowego na realizację zgłoszonych projektów.
Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:
- obszaru A – na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w
   sprzęt rehabilitacyjny,
- obszaru B – na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach  
  edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i
  komunikowania,
- obszaru D – na likwidację barier transportowych,
- obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach
  dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych realizowanych w
  ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków europejskich,
- obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej.