Wirtualny spacer po urzędzie

Uwaga organizacje pozarządowe!

Zaproszenie  dla  przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracy Komisji do oceny ofert,składanych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na 2012 rok. W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)
Starosta Krotoszyński ,  uprzejmie prosi o wskazanie  swoich przedstawicieli  do pracy
w Komisji do oceny ofert na realizacje zadań publicznych w 2012 roku w terminie do:
19 grudnia 2011 r.
Zgłoszenie  można przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
63 – 700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.10
oaz faksem pod nr 62 725 34 23 lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgodnie z art. 15 ust.2d
cyt. W skład  komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3.ust.3 , biorące udział w konkursie.
oraz art.15 ust.2da
cyt. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.. 3ust.3 jeżeli:
1)żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
2)wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3)wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art.15 ust.2d lub art.15 ust.2f.   

Spotkanie wskazanych kandydatów , którzy ze swojego grona wytypują 2 członków  Komisji do oceny ofert na realizacje zadań publicznych w 2012 roku odbędzie się: 21 grudnia 2011 r.  o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa, sala konferencyjna I piętro bud. Nr2.