Wirtualny spacer po urzędzie

Dzień Pracownika Socjalnego

18.11.2011 r.  odbyła się konferencja pn: "Zespoły interdyscyplinarne w powiatowym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" realizowana w ramach projektu "Bliżej siebie - dalej od przemocy" nagrodzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Konferencja była jednym z wydarzeń obchodów Dnia Pracownika Socjalnego oraz II Dni Kultury Solidarności w Wielkopolsce.

Konferencję uświetnili swoją obecnością: dyrektor Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu Maria Krupecka,  kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie Renata Durda,  w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego Radosław Dukat, w imieniu Dyrektora ROPS w Poznaniu
dr Andrzej Stogowski, Starostę Krotoszyńskiego reprezentował Sekretarz Powiatu Edward Kozupa, Burmistrz Krotoszyna Julian Jokś, Burmistrz Zdun Władysław Ulatowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krotoszynie Zofia Jamka, Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego Stanisław Szczotka, przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowychKonferencję rozpoczęło wystąpienie Dyrektora PCPR, który przedstawił projekt „Bliżej siebie – dalej od przemocy” realizowany w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej WUW
w Poznaniu Maria Krupecka, przybliżyła role pracownika socjalnego w zespole interdyscyplinarnym, natomiast Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Renata Durda, zapoznała gości z funkcjonowaniem Niebieskiej Linii jako przykładem działań interdyscyplinarnych. Podsumowaniem konferencji było wręczenie certyfikatów przewodniczącym zespołów interdyscyplinarnych z gmin powiatu krotoszyńskiego. W konferencji uczestniczyły 83 osoby z lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy. Kolejnym punktem były wystąpienia i podziękowania zaproszonych gości z okazji obchodów Dnia Pracownika Socjalnego. Uroczystość Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego zakończył koncert kameralny zespołu Sul –  JazzBand z Sulmierzyc. Tekst i fot.: PCPR