Wirtualny spacer po urzędzie

Wspólne posiedzenie komisji powiatowej i miejskiej

9 listopada 2011r z inicjatywy Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Krotoszyńskiego i przy współpracy Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Krotoszyna odbyło się pierwsze wspólne posiedzenie. W obradach udział wzięli: starosta krotoszyński Leszek Kulka, wiceburmistrz Krotoszyna Ryszard Czuszke, Przewodnicząca Rady Miejskiej Zofia Jamka, dyrektor MGOPS w Krotoszynie pani Teresa Stęplewska, dyrektor PCPR pan Andrzej Piotrowski.

Tematem wspólnego posiedzenia obu komisji było omówienie  założeń ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. Wprowadzenie tej ustawy wiąże się z nowymi działaniami podejmowanymi na szczeblu powiatu i gminy w zakresie pomocy społecznej. Wymaga również zaangażowani dodatkowych środków finansowych, co szczególnie  zwróciło uwagę osób obecnych. W tej sprawie postanowiono wypracować wspólne stanowisko dla obu komisji i przekazać je na ręce Ministra Pracy i Polityki Społecznej poprzez  posła Macieja Orzechowskiego.

Drugim poruszanym zagadnieniem była strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie krotoszyńskim omówiona przez dyrektora PCPR.