Wirtualny spacer po urzędzie

Zapytanie ofertowe

Na dostawę wydawnictw ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyńskim”. Nr sprawy:18/pokl – 9-2/2011 
Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy). Postępowanie zgodne jest z Zarządzeniem Starosty Krotoszyńskiego nr 38/07 z dn.17 grudnia 2007 „ w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych”. 
 

1.      Beneficjent ( Zamawiający):

Powiat Krotoszyński

Siedziba : 63-700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty 10

Regon: 250854754

NIP: 621-169-40-66 

2.      Nazwa projektu realizowanego w ramach POKL:

„Wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyńskim”3.      Opis przedmiotu zamówienia: 
LPNAZWA TOWARUSzczegółowe określenie proponowanego towaru/ nazwa producenta i modelsztuk
1ECDL NA SKRÓTYsyllabus

Autorzy: Alicja Żarowska, Waldemar Węglarz, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN: 978-83-01-16111-8,  Format: 16,5x24 cm, oprawa miękka, rok wydania 2011, liczba stron 468

 
             40
  

4.      Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenie ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:1 kryterium: cena  100% 5.      Cena: a)       Brutto za całość dostawy

b)       W cenę należy wliczyć wartość książek,  dostawę, wniesienie w miejsce wyznaczone i odpowiednie opakowanie-zabezpieczenie przed uszkodzeniem

6.      Termin składania oferty :

25 listopada 2011

a)      Miejsce realizacji zamówienia: Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty 10

b)      Sposób płatności: przelew w terminie 14 dni od wystawienia fakturyc)      

Termin dostarczenia: egzemplarze książkowe należy dostarczyć jednorazowo do dnia 30 listopada 2011.  

7.       Miejsce, sposób i termin składania ofert:            

 Oferty należy dostarczyć z dopiskiem:Dostawa publikacji - POKL 9.2 Ofertę należy dostarczyć:

·         w zamkniętej kopercie – na adres Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (63-700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.10) w Punkcie Informacyjnym Starostwa (parter, pok. nr 12, w godz. 7.15 – 15.15)

·         w formie email – na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wymagany scan podpisu na ofercie)·         faxem – nr 627253423do dnia 25 listopada 2011 do godziny 14.00 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez rozpatrywania.  

8. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami i udzielania wszelkich wyjaśnień: Marzena Wiśniewska – Starostwo Powiatowe w Krotoszynie – ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, pok. nr 2, w godz. 7.15 – 15.15.

Tel. 62 725 42 56 w. 342.