Wirtualny spacer po urzędzie

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego informuje

w związku z przyjęciem przez Radę Powiatu Krotoszyńskiego w dniu 2 października 2011 r, Uchwały nr XIV/69/11 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy  lokalnej:

1)  wnioski na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w roku budżetowym 2013 rok należy składać w terminie do 1 września 2012 roku,
 
2)  wnioski złożone na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w roku budżetowym 2012 będą realizowane w ramach środków finansowych zabezpieczonych na realizację zadań publicznych zgodnie z § 6 rocznego programu współpracy Powiatu  Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 do wysokości określonej w szczegółowym wykazie zadań publicznych  realizowanych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku przyjętym Uchwałą Nr153/11 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 26 października 2011 r.

Krotoszyn, dnia 21 listopada 2011 r.                                    

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leszek Kulka