Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

XV sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się  w piątek, 25 listopada 2011 r. o godzinie 13.00, w sali narad Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7.        

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu

     w okresie międzysesyjnym.

5.    Interpelacje i zapytania radnych.

6.    Wnioski i oświadczenia radnych.

7.    Działalność Powiatowego Zarządu Dróg w 2011 roku.

8.    Zespół Interwencji Kryzysowej – formy wsparcia i zakres działania.

9.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    upoważnienia Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego do sprawowania nadzoru nad Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,

b)    ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu krotoszyńskiego,

c)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego           Nr V/24/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na 2011 r.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Zapytania i wolne głosy.

12. Zamknięcie obrad.