Wirtualny spacer po urzędzie

Spotkanie na temat PO Kapitał Ludzki

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Kaliszu we współpracy z Krotoszyńskim Centrum Przedsiębiorczości zaprasza potencjalnych beneficjentów na seminarium dot. skutecznego aplikowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Spotkanie odbędzie się 24 listopada 2011 o godz. 13:00 w sali szkoleniowej CKI. Zgłoszenie uczestnictwa w seminarium telefonicznie pod nr telefonu: 62 7250623. Program seminarium  
Tytuł SeminariumSkuteczne aplikowanie w ramach PO KL 2007-2013
Animator,Doradca kluczowy,Omar Saoudi, Monika Lipke,  
MiejsceSala szkoleniowa Krotoszyńskiego Centrum Przedsiębiorczości
Nr zakresutematycznego3nr usługi                        U3Data24.11.2011
 
12.30-13.00

Rejestracja uczestników seminarium.

13.00-14.30·        Informacja nt. usług świadczonych przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Kaliszu,·        Procedura aplikacyjna, ocena projektów oraz przyznawanie dofinansowania w ramach PO KL. 
14.30-14.45

Przerwa kawowa

14.45-16.15·        Znaczenie partnerstw w kontekście jakości przygotowywania wniosków w ramach PO KL oraz roli usługi animacyjnej i doradczej Roefs.·        Omówienie najczęściej popełnionych błędów we wnioskowaniu w poszczególnych Priorytetach części regionalnej PO KL.·        Sesja pytań i odpowiedzi 
16.15Zakończenie seminarium