Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady PowiatuIV sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w czwartek         29 stycznia 2015 r. o godzinie 13.00 w sali Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 29.Porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.   Interpelacje radnych.

6.   Wnioski i oświadczenia radnych.

7.   Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018.

8.   Uchwalenie budżetu powiatu na 2015 rok.

9.   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński w roku 2014.

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  za rok 2014.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   zawarcia porozumienia  z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącego przejęcia zadania z zakresu  administracji rządowej,

b)   udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Krotoszyn,

c)   Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krotoszynie,

d)   przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Krotoszyńskiego na 2015 r.,

e)   delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

13. Zapytania i wolne głosy.

14. Zamknięcie obrad.