Wirtualny spacer po urzędzie

Uczniowie ZSP 2 z wizytą w niezwykłym przedsiębiorstwie

18 października 2011r. w ramach projektu POKL „Wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyńskim” grupa 40 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie wyjechała na wycieczkę edukacyjną do Wyłuszczarni Nasion w Jarocinie. Młodzi technicy mogli zapoznać się z funkcjonowaniem jednej z nowocześniejszych w kraju wyłuszczarni nasion oraz poznać technologię pozyskiwania i przygotowania nasion drzew iglastych i liściastych do siewu. Po obiekcie oprowadzał grupę i opowiadał o funkcjonowaniu p. mgr inż. Grzegorz Musiala - kierownik Ośrodka Szkółkarsko-Nasiennego.
Wycieczka była też świetną okazją do zapoznania się z działalnością szkółki leśnej, która działa przy wyłuszczarni, a jej roczna produkcja sięga 2500000 sadzonek wszystkich podstawowych gatunków drzew wykorzystywanych do zalesień i zadrzewień w całej Wielkopolsce.
Dowiedzieliśmy się jaki jest zakres prac prowadzonych w wyłuszczarni:
  • przechowywanie nasion z własnego łuszczenia,
  • wyłuszczanie nasion z szyszek (cała Wielkopolska),
  • długoterminowe przechowywanie nasion pozyskanych w innych wyłuszczarniach,
  • przechowywanie bukwi oraz żołędzi,
  • przeprowadzanie termoterapii żołędzi w wilgotnym powietrzu,
  • skaryfikację oraz stratyfikacją nasion spoczynkowych m.in. lipy,
  • w Wyłuszczarni działa także Stacja Kontroli Nasion przeprowadzając,
  • badania jakości nasion,
  • suszenie ziół i owoców.
Wyjazd uczniów ZSP nr 2 był kształcący pozwolił rozszerzyć swoją wiedzę oraz horyzonty i spojrzeć szerzej na inne działy gospodarki narodowej jaką są Lasy Państwowe. Opiekunami na naszej wycieczce byli: p. mgr Dorota Szymczak, p. mgr inż. Maria Orpiszak i p. mgr inż. Przemysław Wójcik. Uczestnicy składają serdeczne podziękowania Panu Grzegorzowi Musiela za przyjęcie grupy i przygotowanie cennej prezentacji.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt pn. Wykwalifikowany Absolwent w Powiecie Krotoszyńskim jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.2.