Wirtualny spacer po urzędzie

Remont wieży w Koźminie ? kolejny etap zakończony

13 października 2011 r. odbyły się odbiory budowlane oraz konserwatorskie prac wykonanych przy wieży XV-wiecznego zamku w Koźminie Wielkopolskim będącego siedzibą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Marcińca. Inwestycje otrzymały dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Wielkopolskiego.

Jeden z najcenniejszych zabytków w powiecie krotoszyńskim przez lata pozostawał w fatalnym stanie. W związku z tym już w roku 2010 przeprowadzono I etap remontu polegający na wzmocnieniu więźby i wymianie poszycia  hełmu wieży. Prace te wykonano dzięki sfinansowaniu ich z budżetu Powiatu Krotoszyńskiego.

W roku 2011 II etap inwestycji otrzymał dotację w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo Kulturowe - priorytet Ochrona Zabytków”.

Remont objął renowację wewnętrznych ścian wieży, w tym odtworzenie i wzmocnienie elementów konstrukcji drewnianej. Z szacowanej na ponad 250 tys. zł wartości zadania   wydatkowano 198 345, 94 zł. Dofinansowanie MKiDN wyniosło  99 172,95 zł.

W wyniku przeprowadzonych prac ocalono przed dewastacją wnętrze wieży. Odzyskano stylowe pomieszczenie w górnej kondygnacji, skąd rozciąga się doskonały widok na panoramę Koźmina Wielkopolskiego. Pomieszczenie służyć będzie z pewnością mieszczącemu się w tym samym obiekcie Muzeum. Obiekt może być wykorzystany na ekspozycję oraz lekcje historii.

W remoncie wieży wspiera władze powiatu  samorząd gminy Koźmin Wielkopolski, który w odrębnym porozumieniu deklaruje dalsze dofinansowanie prac przy wieży.Powiat Krotoszyński uzyskał również dotację od Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Kwota 25 tys. zł została wykorzystana w kolejnym zadaniu jakim jest – izolacja  ścian i drenaż. W ten sposób zabezpieczono obiekt przed degradacją i zawilgoceniem. Również ta inwestycja została terminowo zakończona. Ostateczna wartość zadania wyniosła 72 449,05. Z czego 25 tysięcy to dotacja Województwa Wielkopolskiego. 13 października 2011r. odbyły się odbiory obydwu etapów. Ze strony Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – Delegatura Kalisz odbioru dokonały panie Beata Matusiak i Dorota Rutkowska, powiat reprezentował wicestarosta Krzysztof Kaczmarek. Obecni byli m.in. – dyrektor szkoły Andrzej Joachimiak oraz inspektor nadzoru Wojciech Ciszyński, a także kierownik budowy i reprezentant wykonawcy – Zdzisław Bąk.