Wirtualny spacer po urzędzie

Powiatowe Święto Edukacji

14 października br. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie, odbyły się uroczystości z okazji Powiatowego Dnia Edukacji. W dorocznym święcie nauczycieli, pedagogów, wychowawców i pracowników oświaty udział wzięli: poseł na Sejm RP Maciej Orzechowski, dziekan Dekanatu Krotoszyńskiego ks. prałat Adam Modliński, starosta Leszek Kulka, członkowie Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego, wicestarosta Krzysztof Kaczmarek oraz licznie zgromadzeni dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych prowadzonych przez powiat.

Starosta Leszek Kulka, w swoim wystąpieniu powiedział m.in.: ‘Oświata i edukacja, a przede wszystkim dążenie do poprawy warunków materialnych i finansowych placówek oświatowych i nauczycieli od lat niezmiennie jest jednym z najważniejszych zadań państwa i samorządów. Wymiernym wyrazem tego priorytetowego traktowania oświaty jest kolejna wrześniowa podwyżka wynagrodzeń nauczycielskich, jako jedynej grupie pracowników budżetowych.
Dzień Edukacji Narodowej to okazja do życzeń i podziękowań. Ale bylibyśmy nieuczciwi, gdybyśmy w tym świątecznym dniu nie dostrzegali zagrożeń i problemów oświaty.
Takim problemem jest niewątpliwie niż demograficzny powodujący zmniejszanie się liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez powiat. Aby uświadomić skalę problemu podam tylko dwie liczby. Otóż liczba uczniów w szkołach ogólnodostępnych w roku szkolnym 2011/2012 zmniejszyła się w stosunku do roku szkolnego 2008/2009 o 781, czyli w ciągu 3 lat straciliśmy jedną dużą szkołę. Tą trudną sytuację pogłębia odpływ uczniów w trakcie naboru do szkół poza nasz powiat. I tak w tym roku szkolnym liczba uczniów przyjętych do klas pierwszych była o 108 uczniów mniejsza od liczny absolwentów gimnazjów z terenu powiatu krotoszyńskiego, czyli to tak jakbyśmy stracili 4 oddziały klas pierwszych. Ta sytuacja to swoiste wyzwanie dla szkół, aby zastosować nadzwyczajne środki w okresie naboru i powstrzymać tą niekorzystną tendencję.’

Na wniosek ZG PTTK w Warszawie, medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali Małgorzata Puchała- Wciórka i Marian Antoni Azgier.

Nagrodami finansowymi wyróżniono 11 dyrektorów oraz 13 wicedyrektorów i nauczycieli,

foto P. Płócienniczak.