Wirtualny spacer po urzędzie

LGD - ogłoszenie o naborze wniosków

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskichw imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskieg na wniosekStowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”  wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:...

 

1)      operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”

-          termin składania wniosków: 7-21 października 2011 r.

-          limit dostępnych środków: 350 000,00 zł

-          minimalne wymagania: uzyskanie minimum 20% maksymalnej liczby punktów, możliwej do otrzymania w karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru

2)      operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

-          termin składania wniosków: 7-21 października 2011 r.

-          limit dostępnych środków: 311 808,00 zł

-          minimalne wymagania: uzyskanie minimum 20% maksymalnej liczby punktów, możliwej do otrzymania w karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru

Operacja jest wybrana do finansowania jeśli zostanie uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2009-2015 oraz spełni minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji, określone
w kartach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru tj. uzyska minimum 20% maksymalnej liczby punktów, możliwej do otrzymania w danej karcie.

W przypadku gdy dwie lub więcej operacji otrzymają jednakową liczbę punktów, o ich kolejności na liście decyduje spełnianie większej liczby realizowanych celów szczegółowych wskazanych w Kartach oceny zgodności operacji z LSR. Jeśli to kryterium nie okaże się rozstrzygające, o kolejności na liście decyduje kolejność przyjęcia wniosków w Biurze LGD wg kolejności numeracji w oznaczeniu sprawy nadawanym przez pracownika Biura LGD (wniosek przyjęty z wcześniejszym numerem ma wyższą pozycję na liście). 

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”, ul. Zdunowska 12, 63-700 Krotoszyn,
w dniach od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-14:00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” i na stronie internetowej www.slgdopw.pl, a także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl, w przypadku operacji o których mowa w pkt. 2) oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.

Dodatkowo informacji udzielają: Pracownicy Biura LGD, tel. 62 725 06 23