Wirtualny spacer po urzędzie

Spotkanie z sołtysami

W dniu 20 września 2011 r.,  w Restauracji „CRISTAL” w Krotoszynie, odbyło się kolejne, tradycyjne już spotkanie z sołtysami sołectw gmin powiatu krotoszyńskiego.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Przewodniczącego Rady Powiatu Krotoszyńskiego – p. Stanisława Szczotkę, Starostę Krotoszyńskiego – p. Leszka Kulkę oraz Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. Celem spotkania było omówienie  aktualnych  spraw dotyczących ochrony środowiska oraz sytuacji bieżącej w rolnictwie.

Tematyka spotkania:
1.    „Ubój gospodarczy na użytek własny rolników” - p. Anna Lis - Wlazły – Powiatowy  Lekarz Weterynarii.
2.    „Realizacja III etapu wdrażania Dyrektywy Azotanowej na terenie powiatu krotoszyńskiego” p. Elżbieta Kaczmarek – Kierownik Zespołu Doradczego w powiecie krotoszyńskim.
3.    „BHP w gospodarstwie rolnym”  p. Andrzej Zalewski – PIP w Ostrowie Wlkp.
4.    „Kampania obszarowa 2011 oraz realizacja PROW 2007- 2013 w województwie  wielkopolskim”  p. Marcin Jamry – Kierownik Biura ARiMR w Krotoszynie.
5.    „Sprawy związane z ochroną roślin na terenie powiatu krotoszyńskiego”- p . Ryszard Kulka – Kierownik Oddziału w Krotoszynie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

 

W trakcie spotkania oraz na zakończenie wywiązała się dyskusja, w trakcie której zaproszeni goście wyjaśniali wszystkie problemy nurtujące krotoszyńskich rolników

WOŚRiL