Wirtualny spacer po urzędzie

Stypendia

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie informuje o możliwości ubiegania się na rok szkolny/akademicki 2011/2012 o stypendium dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Szczegółowe informacje na temat przyznawania stypendiów można znaleźć w Regulaminie udzielania stypendiów dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Wszelkie dokumenty, w tym Regulamin, wzory wniosków i zobowiązań są dostępne:

1)    na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem: www.umww.pl w zakładce Urząd/O urzędzie/Konkursy, odznaczenia, stypendia, nagrody/Stypendia dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego,

2)    w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (pokój nr 14),

3)    w szkole, do której uczęszcza uczeń (dotyczy szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krotoszyńskiego).

 

Nabór wniosków stypendialnych:

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zameldowani na stałe na terenie powiatu krotoszyńskiego składają wnioski w szkole do której uczęszczają, tj.:
 I Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie,
I Liceum Ogólnokształcące w Koźminie Wlkp.,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp.,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach.

Termin składania wniosków ustalają poszczególne szkoły.

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zameldowani na stałe na terenie powiatu krotoszyńskiego, lecz uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych spoza terenu powiatu krotoszyńskiego składają wnioski bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie, Wydział Edukacji, pok. nr 14 – w terminie do 5 września 2011 roku.
 
- słuchacze i studenci zameldowani na stałe na terenie powiatu krotoszyńskiego składają wnioski w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie, Wydział Edukacji, pok. nr 14 – w terminie do 7 października 2011 roku.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o programie stypendialnym można uzyskać w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, tel. (0-62) 725-42-56 wew. 344.

Spis dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku.

Jednocześnie informujemy, że złożenie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.