Wirtualny spacer po urzędzie

UWAGA ! ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Do 10 marca 2015 roku trwa nabór wniosków na Ogólnopolski Konkurs Grantowy, organizowany w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie.

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy (realizowane pomiędzy 1 lipca 2015 r. a 30 listopada 2016 r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

Stowarzyszenie Instytut Zachodni z Poznania, jako partner Konkursu, zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne, podczas którego zostaną omówione założenia oraz warunki udziału w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym.
termin: piątek, 13 lutego 2015 r.
miejsce: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie
Rokosowo 1, 63-805 Łęka Mała
czas trwania: 20.00 – 21.00
Szczegółowe informacje nt. Konkursu oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl