Wirtualny spacer po urzędzie

Nieruchomość na sprzedaż

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego                                
informuje:
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 wywieszony został wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Krotoszyńskiego, położonej  w  Zdunach, oznaczonej  działką  nr  1850 przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).  

                                  Przewodniczący
                       Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego
                                   Leszek Kulka