Wirtualny spacer po urzędzie

Spotkanie u starosty ? jak pomóc mieszkańcom Zdun?

20 lipca 2011r. w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie odbyła się zwołana z inicjatywy Starosty Krotoszyńskiego Leszka Kulki narada robocza dotycząca niepokojących sygnałów, jakie płyną od mieszkańców i mediów o uciążliwej dla otoczenia działalności przedsiębiorstwa  BM Kobylin Sp. z o.o., prowadzącego handel węglem na terenie należącym niegdyś do cukrowni Zduny. Spotkanie odbyło się na skutek interwencji radnego powiatowego Tomasza Chudego, ale także z powodu sygnałów jakie do starostwa płyną od mieszkańców Zdun, oraz na skutek publikacji w mediach lokalnych. W spotkaniu uczestniczyli m.in. – wiceburmistrz UGiM Zduny Dariusz Obal, wicestarosta Krzysztof Kaczmarek, Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Szczotka, radny powiatowy Tomasz Chudy, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Danuta Zbonikowska-Serek, Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Jakub Kaczmarek , Powiatowy Inspektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Andrzej Rolle,  Komendant Państwowej Straży Pożarnej Mariusz Przybył, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, a także Naczelnik Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. W trakcie spotkania ustalono, iż wszystkie instytucje podejmą działania, które w jakikolwiek sposób mogą zweryfikować dotychczasową działalność przedsiębiorstwa pod kątem przestrzegania prawa, a także obowiązujących norm ochrony środowiska. 

Starosta natomiast zadeklarował, że wszystkie podległe mu służby i instytucje będą wspierać działania administracyjne gminy i miasta Zduny tak, by sytuacja mieszkańców sąsiadujących z zakładem uległa poprawie. W chwili obecnej sprawą zajmuje się Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krotoszynie  prowadząc postępowanie administracyjne w celu wdrożenia działań naprawczych.