Wirtualny spacer po urzędzie

Niemiecki staż pracowników starostwa

Trzyosobowa grupa pracowników Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, przebywała w  czerwcu w partnerskim powiecie Germersheim na praktykach zawodowych. Polską delegację w głównej siedzibie starostwa powitał starosta dr Fritz Brechtel życząc owocnego pobytu oraz wyczerpujących tematów na zajęciach przygotowanych przez niemieckich kolegów.

W czasie pobytu, na równorzędnych stanowiskach pracy swych niemieckich odpowiedników, nasi pracownicy – Danuta Kułaga, Emilia Osuch oraz Grzegorz Ziętkiewicz – przez kilka dni zapoznali się z zakresem obowiązków oraz wynikającymi z tego problemami.

Obejrzano i zapoznano się szczegółowo z:

-        projektem „Żółw bez granic” ("Sumpfschildkröte ohne Grenzen") – zadanie polegające na wprowadzeniu do środowiska populacji 3 gatunków żółwi wodno-ladowych oraz retencji zasobów wód gruntowych. Miejsce „akcji” – dwa sąsiadujące ze sobą powiaty: Germersheim (Niemcy) i Strasburg (Francja);

-        projektem „Ochrona naturalnego środowiska lasów Bienwald" („Naturschutzgroßprojekt Bienwald") – zadanie polegające na ochronie naturalnych lasów pogranicza niemiecko-francuskiego oraz  odnowieniem populacji Żbika - „Wildkätze”;

-        gospodarką odpadami wśród mieszkańców i przedsiębiorców Germersheim – pobyt na rekultywowanym składowisku odpadów komunalnych oraz w kompostowni odpadów biodagradowalnych;

-        problematyką związaną z energią odnawialną (funkcjonowanie lokalnej elektrowni wodnej oraz platform wiatrowych);

-        problematyką nadzoru utrzymania dróg powiatowych, rejestrem pojazdów oraz wypisem stałym czy czasowym z rejestru, wydawaniem licencji dla taksówkarzy oraz szkół nauki jazdy. 

Praktyki odbyły się w ramach trwającego od trzech lat projektu polegającego na wymianie zawodowej pracowników obu starostw. Urzędnicy nie tylko wymieniają doświadczenia, ale mają też za zadanie promować swój powiat oraz pogłębiać znajomość języków – wymiana odbywa się po niemiecku i angielsku. Warunkiem uczestnictwa jest zaangażowanie przy podejmowaniu w Krotoszynie kolegów ze starostwa Germersheim.   

Podsumowanie praktyk odbyło się  9 czerwca. W trakcie dyskusji z niemieckimi kolegami, wymieniono spostrzeżenia, podzielono się uwagami dotyczącymi problematyki wynikającej z pracy nad ochroną środowiska. Duże wrażenie na nas wywarło zaangażowanie finansowe w ochronę środowiska w powiecie Germershęim. W projekty prowadzone przez niemiecki powiat, do tej pory zainwestowano ponad 10 mln €. Delegację uroczyście pożegnał sekretarz starostwa Germersheim  Alfred Gadinger, życząc bezpiecznej podróży  powrotnej oraz ponownego wspólnego spotkania.