Wirtualny spacer po urzędzie

APEL Starosty Krotoszyńskiego do Rolników

Szanowni Rolnicy
Mając na uwadze okres wakacyjny i czas wzmożonych prac polowych apeluję do Was o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

Nie powierzajcie dzieciom poniżej 16 roku życia prac i czynności szczególnie niebezpiecznych takich jak:

- kierowanie ciągnikiem rolniczym i innymi maszynami samobieżnymi,

- obsługa kombajnów do zbioru zbóż, zielonek i okopowych, maszyn żniwnych, kosiarek rolniczych, pras do słomy i siana, kopaczek do zbioru okopowych,

- sprzęganie i rozprzęganie maszyn rolniczych, przyczep i wozów z ciągnikami rolniczymi, a także pomoc przy tych czynnościach,

- obsługa maszyn do przygotowania pasz

- sieczkarni, śrutowników, gniotowników, mieszalników, zdrabniaczy,

- wszelkie prace przy użyciu pił łańcuchowych,

- obsługa dmuchaw, przenośników taśmowych i ślimakowych,

- wszelkie prace z chemicznymi środkami ochrony roślin,

- załadunek i rozładunek zwierząt, prace przy uboju i rozbiorze zwierząt,

- opróżnianie zbiorników z nieczystościami płynnymi, wywóz gnojówki, gnojowicy i zawartości szamba,

- obsługa ładowaczy i mechanicznych podnośników,

- prace w zamkniętych zbiornikach i pojemnikach, w silosach zbożowych.

 

Bądźcie ostrożni i rozważni!

Cena jaką wielu z Was płaci za chwilę nieuwagi i lekceważenie zagrożeń jest najwyższa ! –  kalectwo bądź utrata życia.

Nie zabieraj dzieci ze sobą w pole – zapewnij im opiekę!

 

Przewodniczący

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 

Leszek Kulka

Starosta Krotoszyński

 

Zobacz także Apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu

 

Foto: Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu