Wirtualny spacer po urzędzie

Rada uchwaliła budżet powiatu

29 stycznia radni Rady Powiatu Krotoszyńskiego jednogłośnie przyjęli budżet na rok 2015. Prezentując plan finansowy starosta krotoszyński Stanisław Szczotka podkreślił, iż priorytetem inwestycyjnym dla samorządu będzie dokończenie rozbudowy, modernizacji i doposażenia Szpitala Powiatowego w Krotoszynie.

 

Obrady rady odbyły się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W ramach procedowania budżetu przedstawiono opinie komisji, które wygłosili przewodniczący – Renata Zych - Kordus (Komisja Spraw Społecznych) i Piotr Osuch (Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Rolnictwa). Radni zwracali uwagę na szereg zagrożeń jakie niesie zadłużenie budżetu, ale też podkreślali, że jest on bezpieczny i spełniający kryteria ustawy o finansach publicznych.

- 23 września 2014 roku Zarząd Powiatu określił podstawowe założenia budżetu roku następnego. Absolutnym priorytetem w wymiarze finansowym, podobnie jak i w latach poprzednich, było spełnienie kryteriów nałożonych ustawą o finansach publicznych.  Priorytetem w wymiarze merytorycznym było dokończenie rozbudowy, modernizacji i doposażenia szpitala powiatowego w Krotoszynie – potwierdził w swym wystąpieniu S. Szczotka oraz dodał, iż to właśnie ta inwestycja jest głównym powodem, dla którego konieczne stało się zaprojektowanie budżetu na 2015 rok z deficytem w kwocie niespełna 3,5 miliona złotych i z przewidywaną emisją obligacji w kwocie 4,5 miliona złotych.

Zadłużenie wzrośnie na koniec 2015 roku  do poziomu 20,3 miliona złotych, ale wymagane ustawą o finansach publicznych wskaźniki finansowe będą zachowane, zarówno w roku 2015, jak i w latach następnych.

Poziom wydatków majątkowych 2015 roku to nieco ponad 7 milionów złotych. Oprócz  wydatków na szpital (ok. 2,9 miliona zł) planowane jest wydatkowanie na cele drogowe 3,3 mln zł (dokończenie przebudowy drogi w Grębowie, przebudowa ulicy Kozala w Krotoszynie) – obie te inwestycje będą wsparte finansowo z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówki). Inwestycja w  Grębowie ma już zagwarantowane dofinansowanie, natomiast w przypadku ul. Kozala należy czekać na rozstrzygnięcia przetargowe w innych samorządach, ale jest prawdopodobne, iż także to zadanie będzie w 2015 roku realizowane.

Na rzecz adaptacji nowej siedziby  PCPR przy ul. Kobierskiej w Krotoszynie przeznaczono ponad 800 tysięcy złotych. Poza tym kwotą 140 tysięcy złotych dofinansowany będzie zakup samochodu gaśniczego dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej.

 - Pragnę wyraźnie oświadczyć, iż jeżeli stan finansów na to pozwoli i nie będą zagrożone podstawowe wielkości finansowe, to z pewnością zrobimy wszystko, aby wysokość nakładów na inwestycje zwiększyć – podkreślił starosta.

Mówiąc o dochodach budżetu włodarz powiatu poinformował, iż wyniosą one  ok. 77 milionów złotych. Zostały one zaplanowane ostrożnie i realnie. W strukturze dochodów dominują subwencje (55% dochodów ogółem), w tym zwłaszcza subwencja oświatowa (47% całości dochodów). Cieszy malejący udział dotacji, a także wzrost dochodów własnych (33% wszystkich dochodów budżetu – gdy w 1999 roku udział ten nie przekraczał 5%).

Do projektu budżetu wielu radnych, szereg organizacji zgłosiło bardzo dużo wniosków. Niestety tylko bardzo niewielka część z nich została ujęta w projekcie budżetu. Powód jest oczywisty – konieczność realizacji budżetu 2015 roku w sposób maksymalnie oszczędny.

- Zobowiązuję się w imieniu swoim i całego zarządu powiatu do bardzo oszczędnej gospodarki budżetem i do konsekwentnej realizacji zadań, jakie zostały w tym budżecie nakreślone – zadeklarował Stanisław Szczotka.

 

Planowane dochody  w roku 2015 -             77.224.652,56 zł

Planowane wydatki    w roku 2015 -             80.629.916,56 zł

w tym wydatki na inwestycje                          7.428.852,00 zł

Budżet powiatu krotoszyńskiego na 2015 rok - kliknij