Wirtualny spacer po urzędzie

Pracownicy starostwa będą się szkolić dzięki dotacjom z Unii

49 pracowników Starostwa Powiatowego w Krotoszynie  skorzysta w okresie od września  2011 do czerwca 2012r.  ze szkoleń ogólnych i specjalistycznych, a także doradztwa i warsztatów. Szkolenia będą finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn.  Profesjonalny Urząd – Program wsparcia dla administracji samorządowej realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 5.2.1. – Modernizacja Zarządzania w Administracji Samorządowej.

Liderem projektu jest spółka „Szkoleniowiec” a partnerami:  Urząd Miasta i Gminy Buk, Urząd Miejski w Grodzisku Wlkp., Starostwo Powiatowe w Krotoszynie oraz Urząd Miejski w Zdunach.

Prace nad projektem, który złożono do konkursu ogłoszonego przez MSWiA w ramach PO Kapitał Ludzki , odbywały się w III kwartale 2010 r.  W tym czasie pracownicy starostwa wypełnili ankiety, w których określili swoje potrzeby w zakresie szkoleń.

Złożony wniosek otrzymał pozytywną ocenę i został przyjęty do realizacji. W minionym tygodniu starosta Leszek Kulka, wicestarosta Krzysztof Kaczmarek oraz skarbnik Andrzej Jerzak podpisali – w obecności pani Ewy Machoń – przedstawiciela Lidera Projektu - umowę partnerską, na mocy której projekt będzie realizowany. 

W ramach projektu 49 pracowników Starostwa skorzysta w okresie wrzesień 2011 – czerwiec 2012 z 15 szkoleń ogólnych i specjalistycznych (w tym kursów języka niemieckiego i angielskiego oraz kursu komputerowego), a także doradztwa i warsztatów w zakresie wdrożenia procedury konsultacji społecznych i wzrostu liczby konsultacji w sprawach ważnych dla powiatu, jak również wdrożenia systemu monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju i planów wykonawczych do strategii rozwoju.

Wartość projektu wynosi 801 466,44 zł. Ponieważ jednostkowy koszt na uczestnika sięga 6 310,75 należy liczyć, iż wsparcie dla Starostwa wyniesie ok. 300 000 złotych. Powiat wniesie do projektu wkład niepieniężny w postaci oddelegowania pracowników na szkolenia,  a także użyczenia pomieszczeń na szkolenia.