Wirtualny spacer po urzędzie

Informacja o kąpieliskach

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina, iż ze względu na możliwość występowania ujemnych skutków zdrowotnych, nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę, oraz ewentualnie zapach, co świadczy o silnym zakwicie glonów, a zwłaszcza sinic w zbiornikach wodnych.
Informacja o jakości wody w kąpieliskach na terenie całego kraju można uzyskać na stronie internetowej serwisu kąpieliskowego: http://www.pis.gov.pl/?dep=967