Wirtualny spacer po urzędzie

Realizacja projektu "Otwarty Świat"

W dniach 20 – 22.06.2011 r.  Fundacja im. Królowej Polskiej św. Jadwigi, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, oraz Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp., realizowali projekt „Otwarty Świat”. W związku z powyższym gościliśmy delegację z Lammetal Werkstatten Lamspringe (Dolna Saksonia). W ramach projektu miało miejsce:
1. Spotkanie z wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Ryszardem Bugajskim w Sali posiedzeń Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
2.  Udział w posiedzeniu Kapituły przyznającej Certyfikaty produktu gospodarczego o profilu prospołecznym w Wielkopolsce,
3. Konferencja naukowa, w ramach, której odbyła się:
- prezentacja projektu CESON, którą przedstawił Tomasz Mika, z Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi,
- następnie Maciej Patulak z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu omówił zagadnienie partnerstwa lokalnego, jako obszaru wsparcia regionalnej ekonomi społecznej,
- Andrzej Piotrowski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie omówił rolę i miejsce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w systemie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- podczas spotkania została również przedstawiona prezentacja modelu rehabilitacji zawodowej na przykładzie Lammetal Werkstatten Lamspringe,
- następnie Iwona Cyuńczyk i Wojciech Kempiński z Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp., przedstawili ZAZ jako przykład możliwości rehabilitacji poprzez sztukę artystyczną,
 - w ramach projektu nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Zakładem Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. a Lammetal Werkstatten Lamspringe,
4. Wystawa prac Mariusza Kędzierskiego oraz pracowników ceramiki unikatowej – Zakład Aktywności Zawodowej Koźmin Wlkp.,
5. Spotkanie subregionu na temat Partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej
6. Koncert zespołu „HAGADA” dla uczestników projektu,
7. Wizyty studyjne – Dom Pomocy Społecznej w Zdunach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krotoszynie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Borzęciczkach, Dom Pomocy Społecznej
w Baszkowie,
8. Spotkanie ze Starostą Krotoszyńskim.
Uwieńczeniem projektu było podpisanie partnerskiej umowy o współpracy pomiędzy stronami: Lammetal Werkstatten Lamspringe, Miasto i Gmina Koźmin Wlkp., Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp.
Patronat nad przedsięwzięciem objęli:
- Poseł na Sejm RP Maciej Orzechowski,
- Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak,
- Starosta Krotoszyński Leszek Kulka,
- Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., Maciej Bratborski.
Patronat medialny:
- Gazeta Krotoszyńska.