Wirtualny spacer po urzędzie

VII Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego

Po raz VII mieszkańcy  powiatu krotoszyńskiego mieli okazję brać  udział w obchodach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Możliwe to było dzięki dofinansowaniu  Fundacji Ernst&Young  w ramach konkursu „30 Maja-  Świętujemy Razem” oraz pomocy partnerów i lokalnych sponsorów.

Obchody rozpoczęliśmy w piątek 10.06.2011 roku happeningiem.   Na kilka godzin krotoszyński rynek był istną promocją rodzinnej opieki zastępczej. Wolontariusze, dzieci umieszczone w rodzinie  zastępczej oraz ich opiekunowie chodzili z transparentami oraz rozdawali ulotki promujące rodzinną pieczę zastępczą. Był pokaz grup młodzieżowych ze Stowarzyszenia „Twoja Alternatywa” (break dance, capoeira) oraz koncert zespołu GimBand z Kobylina. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyły się warsztaty bębniarskie. Dzieci też mogły uczestniczyć w zabawach z chustą, konkurencjach sportowych, malowaniu, rysowaniu.
Podczas happeningu odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu na plakat „Rodzina Ważna jest” i hasło promujące rodzinną opiekę zastępczą oraz uroczyste wręczenie nagród przez fundatorów nagród: Posła Macieja Orzechowskiego, Starostę Leszka Kulkę, Przewodniczącego Rady Powiatu Stanisława Szczotkę, Przewodniczącą Komisji Społecznej Renatę Zych – Kordus, Dyrektora PCPR Andrzeja Piotrowskiego oraz Stowarzyszenie „Famuła”.  
Przez cały czas trwania happeningu można było zjeść grochówkę, pajdę chleba ze smalceW niedziele 12 czerwca 2011 roku  zaplanowaliśmy festyn, który rozpoczął się rajdem pieszym, podczas którego dzieci od przewodnika PTTK dowiedziały się wiele interesujących legend i historii o Krotoszynie. Na boisku Miłośników Piłki Nożnej na uczestników rajdu czekało wiele atrakcji. W programie festynu było wspólne robienie sałatki warzywnej i owocowej, mecz piłki nożnej,  konkurencje rodzinne,  sportowe, zabawy z chustą i tunelem, pieczenie kiełbasek,  pokaz modeli latających oraz motolotnia, która zrzucała dzieciom cukierki. Wielką atrakcją festynu była kula zorbing, zamek dmuchany,  quady, malowanie twarzy, strzelanie z wiatrówki oraz jazda konno i kucykiem. Pracownicy socjalni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w imieniu Dyrektora podziękowały wszystkim rodzinom zastępczym za opiekę nad dziećmi oraz złożyły życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Szczególnie podziękowania złożyły tym rodzinom, które przyczyniły się do promocji i pracy na rzecz środowiska rodzin zastęczych.Ostatni dzień obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego miał charakter edukacyjny. O godzinie 10.00 w  Liceum Ogólnokształcącym im. Kołłątaja odbyła się Konferencja  na temat budowania i wspierania relacji  w rodzinie zastępczej oraz nowych rozwiązań w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Swoją obecnością zaszczycił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak , Poseł na Sejm Maciej Orzechowski oraz Senator Małgorzata Adamczak, która również pełni funkcję rodziny zastępczej.  W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz, kuratorzy, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni,  nauczyciele, rodziny zastępcze oraz prasa.  Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wystąpień specjalistów, którzy na co dzień zajmują się pomaganiem rodzinom zastępczym.  Pani Renata Zych – Kordus, kierownik Działu Wsparcia Rodziny PCPR przedstawiła sytuację rodzin zastępczych na terenie powiatu krotoszyńskiego. Pan Dariusz Wasiński, dyrektor Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe w  Elblągu, wieloletni dyrektor domu dziecka, przedstawił problem budowania relacji w rodzinie zastępczej. Zwrócił uwagę na sposoby radzenia sobie z kryzysami, które występują. Pani Marzena Kłapcia, z Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w Bielsko – Białej przedstawiła temat dotyczący relacji w rodzinie zastępczej między dziećmi biologicznymi i przysposobionymi a pani Beata Kropka ze Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom z Sosnowca zwróciła uwagę na znaczenie relacji oraz sposoby współpracy rodzin zastępczych  z rodzicami biologicznymi. Na zakończenie przedstawiciel Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej,  Pani Edyta Wojtasińska, która na co dzień jest Rodzinnym Domem Dziecka i uczestniczyła w pracach parlamentarnych nad ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, przedstawiła, jak będzie wyglądać sytuacja i wsparcie rodzin zastępczych po wejściu w życie w/w ustawy, tj. od stycznia 2012 roku.
Popołudniu  odbyły się  warsztaty edukacyjne „Rodzina zastępcza – specyfika, problemy, szanse” dla pedagogów, nauczycieli, kuratorów oraz opiekunów zastępczych. Dzieci rodziców, obecnych na konferencji  i warsztatach były objęte opieką pracowników PCPR i wolontariuszy.
VII PDRZ odbywały się pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  Sekretarza Stanu Jarosława Dudy, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Posła  na Sejm RP
Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomira Piechoty, Posła na Sejm RP Macieja Orzechowskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Starosty Powiatu Krotoszyńskiego Leszka Kulki. Patronat medialny pełniła „Gazeta Krotoszyńska”.

PARTNERZY:
Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp., Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy  w Krotoszynie, Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Krotoszynie, Centrum Sportu i Rekreacji „WODNIK” w Krotoszynie, Stowarzyszenie „Twoja Alternatywa”, Zespół Szkół Specjalnych w Krotoszynie, I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie.
m i ogórkiem oraz pyszne ciasto

Tekst V. Czubak