Wirtualny spacer po urzędzie

Pałac Gałeckich we władaniu uzdolnionej młodzieży

Galowym koncertem swoich wychowanków Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia uczciła jubileusz 35-lecia istnienia. Jednym z doniosłych momentów uroczystości, która miała miejsce 16 czerwca, było symboliczne przekazanie placówce Pałacu Gałeckich. Porozumienie w tej sprawie podpisali starosta Leszek Kulka oraz dyrektor Marek Olejnik.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia jest jedyną placówką kształcenia artystycznego w powiecie krotoszyńskim. Jak podkreśliła  Małgorzata Bednarek – straszy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej regionu wielkopolskiego – krotoszyńska szkoła zbiera najwyższe oceny zarówno za dokonania dydaktyczne jak i poziom organizacji.

Komplementów pod adresem grona pedagogicznego, rodziców i uczniów „jubilatki” nie szczędzili też – poseł Maciej Orzechowski, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Franciszek Marszałek i starosta krotoszyński Leszek Kulka. Włodarz powiatu zauważył:- Ceniąc zasługi waszej placówki oraz jej zaangażowanie w życie kulturalne Ziemi Krotoszyńskiej nie mamy wątpliwości co do tego, że należy stwarzać godne warunki dla rozwoju muzycznego naszej młodzieży. Dlatego od początku idea przekazania Pałacu Gałeckich tak zasłużonej placówce miała wielu zwolenników. Misją samorządu jest bowiem nie tylko dbanie o dochody budżetowe, ale także wykonywanie działań, które służyć będą rozwojowi społecznemu.  Wątpliwości nie mieli członkowie Rady Powiatu Krotoszyńskiego, którzy podjęli uchwałę o przekazaniu obiektu szkole. Bardzo dziękuję Państwu Radnym za to wizjonerskie podejście do tematu. Dziękuję również panu posłowi Maciejowi Orzechowskiemu za zaangażowanie.

Po tych słowach nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia, na mocy którego powiat przekazuje pałac w trwały zarząd PSM. Jeden z najpiękniejszych obiektów zabytkowych Krotoszyna będzie teraz własnością Skarbu Państwa co otwiera drogę do inwestowania Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego - w celu urządzenia tam siedziby Szkoły.

Przemówienia nie były jednak najważniejszą częścią jubileuszowego spotkania. Głównym wydarzeniem stał się bowiem koncert wychowanków  i nauczycieli szkoły.