Wirtualny spacer po urzędzie

Konferencja chirurgiczna w Krotoszynie

Po raz czwarty przedstawiciele środowisk medycznych  z Wielkopolski i Dolnego Śląska przybyli do Krotoszyna, by wymienić doświadczenia zawodowe podczas konferencji szkoleniowo-naukowej. W tym roku wiodącym tematem były problemy związane z chirurgią wieku podeszłego. Jak zawsze na sali obrad nie zabrakło największych sław polskiej chirurgii, a uczestnicy spotkania podkreślali celowość jego organizacji.

 

Inicjatorem konferencji i głównym jej organizatorem jest ordynator oddziału chirurgicznego krotoszyńskiego szpitala dr Andrzej Milewski. Organizację wspiera SPZOZ Krotoszyn z dyrektorem Pawłem Jakubkiem oraz Fundacja „Szpital Powiatowy w Krotoszynie”.Jej prezes starosta krotoszyński Leszek Kulka witając uczestników powiedział m.in.: - Wasz zawód należy do najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych. Wymaga  nieustannego podnoszenia kwalifikacji i wymiany doświadczeń. Zespoły chirurgów pracujące w powiatowych szpitalach pełnią niezwykle istotna rolę. To do was  trafiają pacjenci w pierwszym momencie zagrożenia zdrowia  i życia. Cieszę się, że znaleźliście czas i motywację by o problemach swej pracy porozmawiać właśnie w Krotoszynie. 

Zgromadzonych powitali także - poseł Maciej Orzechowski i burmistrz Krotoszyna Julian Jokś. Komitetowi naukowemu konferencji przewodniczył Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich prof. dr hab. Adam Dziki. Do udziału w sympozjum zaproszono grono wybitnych ekspertów z zakresu psychiatrii, geriatrii, intensywnej terapii i anastezjologii, medycyny paliatywnej oraz chirurgów różnych specjalności.  Obrady prowadzili Przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego TCHP prof. Piotr Krokowicz oraz Przewodniczący Oddziału Dolnośląskiego TCHP prof. Wojciech Kielan.           Organizatorzy konferencji tak uzasadnili wybór tematyki :   Wydłużenie życia ludzkiego oraz postęp jaki dokonał się w  różnych dziedzinach medycyny spowodowały znaczny wzrost ilości operacji wykonywanych u chorych   w zaawansowanym wieku. Leczenie chirurgiczne coraz starszych osób niesie za sobą wiele problemów związanych z ich postrzeganiem, terapią, pielęgnacją i rehabilitacją.  

W kilkunastu wykładach przedstawiono szerokie spektrum zagadnień związanych z leczeniem chorych w wieku podeszłym. Odbyto trzy sesje naukowe dotyczące: zagadnień ogólnych- postrzegania chorego w wieku podeszłym, zaburzeń psychicznych występujących u ludzi starych oraz kwalifikacji do leczenie chirurgicznego i opieki okołooperacyjnej. W drugiej przedstawiono leczenie niektórych nowotworów oraz zaburzeń przewodu pokarmowego często spotykanych w wieku podeszłym. Sesja trzecia poświęcona była chirurgii urazowej okresu starczego oraz profilaktyce i leczeniu trudnych ran chirurgicznych występujących u osób starszych.

Fot. J.Ratajek SPZOZ Krotoszyn