Wirtualny spacer po urzędzie

Delegacja powiatu w Niemczech

Przedstawiciele samorządu powiatowego gościli w partnerskim powiecie Germersheim. Głównym punktem wizyty były obchody jubileuszu 30-lecia współpracy mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego i miasta Bellheim.

W dniach 26 – 29 maja 2011r. delegacja powiatu ze starostą Leszkiem Kulką oraz przewodniczącym rady Stanisławem Szczotką  przebywała w Niemczech na zaproszenie starosty powiatu Germersheim dr. Fritza Brechtela oraz jego współpracowników. Delegaci  spotkali się z przedstawicielami samorządu oraz starostwa w Germersheim.

Wzięli też udział w wodowaniu nad Renem repliki starej łodzi rzymskiej, którą zrekonstruowano dzięki współpracy samorządów z naukowcami, a sfinansowano przy pomocy lokalnych sponsorów.

28 maja w miejscowości Bellheim,  na placu Koźmina Wielkopolskiego,  świętowano  jubileusz 30-lecia współpracy społeczności obu miast. Pośrodku istniejącej fontanny ustawiono kopię rzeźby zdobiącej fontannę w parku koźmińskim. Był to dar strony polskiej dla mieszkańców Bellheim.

Przyjaźń ma początki w roku 1981, kiedy to parafianie z kościoła św. Mikołaja w Bellheim nieśli pomoc materialną mieszkańcom Koźmina. W miarę upływu lat pomoc przerodziła się w przyjaźń. Dziś w obu miastach działają towarzystwa przyjaźni, a samorządy podpisały oficjalną umowę partnerską.

W trakcie uroczystości głos zabrali burmistrzowie - Bellheim Tobias Baumgartner oraz Maciej Bratborski, a także architekci współpracy – Irma Geisert i Bolesław Kasprzak. Życzenia złożył również starosta Leszek Kulka -  honorując wymienione osoby wizerunkiem herbu powiatu krotoszyńskiego. Starosta przypomniał, iż partnerstwo obu miast pozwoliło na nawiązanie współpracy powiatom, na terenie których są położone. 

Jubileusz uczczono także wspólnym wieczorem polsko – niemieckim.

W niedzielę, 29 maja 2011r. w kościele św. Mikołaja w Bellheim ks. Proboszcz Felix Hirsch odprawił wraz z ks. kan. Markiem Spychałą (parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Koźminie) oraz ks. Zygmuntem Lewandowskim (parafia św. Wawrzyńca) mszę św. koncelebrowaną, po której polscy duchowni, B. Kasprzak oraz M. Bratborski podziękowali niemieckiemu kapłanowi za wieloletnie zaangażowanie w dzieło pomocy koźminianom.