Wirtualny spacer po urzędzie

UWAGA ! ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Starosta Krotoszyński uprzejmie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001 Nr 79, poz. 855 tekst jednolity ) Zarząd Stowarzyszenia winien na bieżąco przesyłać aktualne dane podlegające wpisowi do ksiąg rejestrowych zobacz więcej...