Wirtualny spacer po urzędzie

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego informuje:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krotoszyńskiego, położonej: 
- w Zdunach przy ul. Łacnowej, oznaczonej działką nr 2610/2 o powierzchni 0,1288 ha, przeznaczonej do sprzedaży, sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

Przewodniczący

Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

Leszek Kulka