Wirtualny spacer po urzędzie

Starosta Krotoszyński informuje...

...na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 wywieszony został wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej   

- w Krotoszynie przy ul. Ofiar Katynia, oznaczonej działką nr 2431/58 o powierzchni  1,0781 ha,

- w Krotoszynie przy ul. Ofiar Katynia, oznaczonej działką nr 2431/66 o powierzchni 0,0346 ha,

przeznaczonych do sprzedaży, sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). 

Starosta Leszek Kulka