Wirtualny spacer po urzędzie

Starosta Krotoszyński informuje...

...na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10 wywieszony został wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej ...    

- w Krotoszynie przy ul. Ceglarskiej, oznaczonej działką nr 3774/2 o powierzchni 0,0072 ha,

- w Krotoszynie przy ul. Ceglarskiej, oznaczonej działką nr 3774/3 o powierzchni 0,1430 ha,

- w Krotoszynie przy ul. Ceglarskiej, oznaczonej działką nr 3774/4 o powierzchni 0,0865 ha,

- w Krotoszynie przy ul. Ceglarskiej, oznaczonej działką nr 3774/5 o powierzchni 1,2055 ha,

- w Krotoszynie przy ul. Ceglarskiej, oznaczonej działką nr 3774/6 o powierzchni 0,6610 ha,

przeznaczonych do sprzedaży, sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

                                                      Starosta Leszek Kulka