Wirtualny spacer po urzędzie

Szkolni fachowcy od informatyki

We wtorek 19 kwietnia 2011 roku został przeprowadzony finał już VIII Powiatowego Konkursu Informatycznego dla Szkół Ponadgimnazjalnych, którego organizatorem był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K. F. Libelta w Krotoszynie. W drugim etapie konkursu wzięło udział 20 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu krotoszyńskiego. Reprezentacje szkół składały się tradycyjnie z czterech uczniów.

W II etapie konkursu sprawdzono wiedzę uczestników, którzy rozwiązywali test teoretyczny składający się z 40 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik zdobywał 1 punkt. Dwunastu uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów, zostało zakwalifikowanych zgodnie z regulaminem przez komisję konkursową do trzeciego, a zarazem ostatniego etapu konkursu. Byli to: 

1.      Marcin Walkowiak - ZSP nr 2 w Krotoszynie (37 pkt.)

2.      Krzysztof Grobelny - ZSP nr 2 w Krotoszynie (36 pkt.)

3.      Szymon Jankowski - ZSP nr 2 w Krotoszynie (33 pkt.)

4.      Maciej Kwiatkiewicz - ZSP nr 2 w Krotoszynie (30 pkt.)

5.      Anna Plewińska - I LO w Koźminie Wlkp. (28 pkt.)

6.      Krzysztof Kozal - I LO w Krotoszynie (26 pkt.)

7.      Krystian Glapa - I LO w Krotoszynie (24 pkt.)

8.      Piotr Walkiewicz - I LO w Krotoszynie (24 pkt.)

9.      Łukasz Marszałek - I LO w Krotoszynie (24 pkt.)

10. Robert Piotrowski - I LO w Koźminie Wlkp. (24 pkt.)

11. Oskar Strasburger - ZSP nr 3 w Krotoszynie (24 pkt.)

12. Sebastian Stabrowski - I LO w Koźminie Wlkp. (21 pkt.)

W trzecim etapie, w czasie 90 minut należało rozwiązać pięć zadań praktycznych o różnym stopniu trudności i zróżnicowanej liczbie punktów, które można było za nie zdobyć. Maksymalni można było zdobyć za wszystkie wykonane zadania 20 pkt. Do rozwiązania zadań każdy z uczestników mógł wykorzystać całe zainstalowane na komputerach oprogramowanie. 

Na podstawie liczby punktów zdobytych w ostatnim etapie konkursu wyłoniono laureatów konkursu, którymi są: 

I. Szymon Jankowski - ZSP nr 2 w Krotoszynie (13,5 pkt.)

II. Krzysztof Grobelny - ZSP nr 2 w Krotoszynie (11,5pkt.)

III. Maciej Kwiatkiewicz - ZSP nr 2 w Krotoszynie (10 pkt.) 

Przyznano także dwa wyróżnienia, które zdobyli:    

Piotr Walkiewicz - I LO w Krotoszynie (9 pkt.)   

Krystian Glapa - I LO w Krotoszynie (7 pkt.) 

Przeprowadzona została także klasyfikacja drużynowa na podstawie liczby punktów zdobytych przez wszystkich członków drużyny w obu rozegranych etapach konkursu, która kształtuje się następująco:

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie  

I Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie I Liceum Ogólnokształcące w Koźminie Wlkp.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie 

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali dyplomy i cenne nagrody rzeczowe, które wręczali Starosta Krotoszyński p. Leszek Kulka i dyrektor szkoły p. Roman Olejnik.

Nagrody zakupiono ze środków finansowych otrzymanych od Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, a także ofiarowane od sponsora konkursu tj. p. Jarosława Han - firma Login Computer, któremu pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować za wsparcie naszej imprezy. 

Cieszymy się, że ten konkurs zagościł na stałe w kalendarzu imprez oświatowych organizowanych w naszym powiecie. Wszystkim laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w tym konkursie już za rok.

Tekst i fot. ZSP 2