Wirtualny spacer po urzędzie

Spotkanie z sołtysami

W dniu 15 kwietnia 2011 roku, w Restauracji „CRISTAL” w Krotoszynie przy ulicy W. Witosa, odbyło się tradycyjne już spotkanie z  sołtysami wszystkich gmin powiatu krotoszyńskiego. Na wstępie spotkania, Starosta Krotoszyński, Leszek Kulka oraz Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego Stanisław Szczotka serdecznie przywitali sołtysów powiatu krotoszyńskiego oraz pogratulowali wybrania ich na nową kadencję. Życzono im wszelkiej pomyślności i sukcesów w pełnieniu tek funkcji.

W trakcie spotkania:

- lek. Wet. Marian Grządka - omówił Monitoring chorób zakaźnych oraz kontrole w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt na terenie powiatu krotoszyńskiego w 2010 roku

- p. Elżbieta Kaczmarek – podsumowała działalność doradczą w 2010 roku oraz podsumowała II etap wdrażania Dyrektywy Azotanowej.

- p. Wojciech Regulski, kierownik Inspektoratu w Jarocinie, WZMiUW w Poznaniu, RO w Ostrowie Wlkp., przedstawił przebieg powodzi w okresie 2010- 2011 oraz konserwację cieków podstawowych 

- p. Andrzej Zalewski z Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wlkp., - przedstawił rolę sołtysa w działaniu na rzecz poprawy BHP w rolnictwie, Kierownik Inspektoratu w Jarocinie, WZMiUW w Poznaniu, RO w Ostrowie Wlkp.

- p. Marcin Jamry – Kierownik Biura ARiMR w Krotoszynie, przedstawił stan realizacji dopłat obszarowych oraz omówił płatności rolno- środowiskowe w świetle spełniania przez rolników wymogów wzajemnej zgodności.

Spotkanie zakończył wspólny obiad.