Wirtualny spacer po urzędzie

Otwarcie nowej sali sportowej

W czwartek 14 kwietnia, odbyła się uroczystość poświęcenia i otwarcia nowej sali sportowej oraz pracowni multimedialnej, przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich  w Koźminie Wlkp. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, którą odprawił ks. Jacek Andrzejczak. Następnie przystąpiono do symbolicznego przecięcia biało-czerwonej wstęgi, w którym to akcie udział wzięli: starosta krotoszyński Leszek Kulka, burmistrz Koźmina Wlkp. Maciej Bratborski, dyrektor I LO Barbara Opielewicz i przewodniczący samorządu uczniowskiego Przemysław Szyszka.  Poświęcenia nowego obiektu dokonał ks. kanonik Marek Spychała.

Pani dyrektor Barbara Opielewicz w swoim przemówieniu nawiązała do historii starej sali gimnastycznej, która z założenia była prowizorycznym budynkiem zwanym „barakiem”, a służyła społeczności szkolnej aż do roku 2010. W dalszej kolejności dziękując za tak piękny i nowoczesny obiekt radzie powiatu, zarządowi i staroście oraz wszystkim osobom i instytucjom wspierającym, pani dyrektor podkreśliła wagę inwestycji, która w znaczny sposób uatrakcyjni bazę liceum na trudnym „rynku rekrutacji”. Osoby, które w sposób szczególny przysłużyły się do powstania sali sportowej, uhonorowane zostały okolicznościowymi medalami.

Pan starosta Leszek Kulka także podziękował zarządowi powiatu i wszystkim radnym powiatowym, za odpowiedzialną ale zarazem trudną decyzję o wyasygnowaniu środków na budowę kompleksu sali sportowej wraz z zapleczem i pracowni multimedialnej - łączny koszt ok. 2,5 mln zł. Przy kłopotach finansowych z jakimi obecnie borykają się samorządy, nie była to decyzja łatwa. Włodarz powiatu życzył licealistom, aby dobrze wykorzystali ten wspaniały obiekt sportowy i żeby sala tętniła życiem do późnych godzin wieczornych.
Kolejną odsłoną uroczystości był bogaty w formę i treść występ artystyczny młodzieży licealnej.

Na koniec starosta Leszek Kulka i burmistrz Maciej Bratborski dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy, upamiętniającej doniosłe dla szkoły wydarzenie z 14 kwietnia 2011 roku.

Teks i foto W. Wronecki