Wirtualny spacer po urzędzie

Uwaga maturzyści - stypendia dla najzdolniejszych!

IndeksStart2star - Stypendium Leszka Czarneckiego dla zdolnych maturzystów

Projekt „IndeksStart2star” jest programem finansowanym w całości przez Fundację Leszka Czarneckiego, a jego realizacja odbywa się we współpracy z  Fundacją 2065 im. Lesława A. Pagi.
Program „IndeksStart2star” jest obecnie jedynym takiego rodzaju programem realizowanym na terenie kraju.  Wsparcie finansowe ma umożliwić wybitnie uzdolnionym, lecz niezamożnym maturzystom kontynuację nauki na najlepszych uczelniach krajowych. Wyselekcjonowani kandydaci otrzymują stypendium, które w znacznym stopniu pokrywa koszty ich kształcenia, utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją. Uczestnicy projektu zobowiązują się do przepracowania w Polsce, po studiach, pięciu lat. Fundacja Leszka Czarneckiego finansuje program stypendialny realizowany w latach 2008/2013 (pierwsza edycja), 2009-2014 (druga edycja) oraz 2010-2015 (trzecia edycja).  Wysokość stypendiów wynosi obecnie 1300 zł. miesięcznie. „Indeks Start2star” obejmuje cały, regulaminowy okres studiów.

Ruszyła  IV edycja projektu stypendialnego dla maturzystów Indeks Start2Star!
 
Jeżeli jesteś:
- uczniem ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej,
- w tym roku szkolnym będziesz zdawać maturę,
- chcesz studiować,
- masz dobre wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 4,0 w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej),
- aktywnie działasz po zajęciach lekcyjnych,
- w Twojej rodzinie miesięczny dochód netto na osobę nie przekroczył 800 zł od dwóch lat podatkowych.
 
Informacje oraz dokumenty potrzebne do aplikacji dostępne tylko na stronie:
http://www.paga.org.pl/secms/pl/Start2Star_Rekrutacja
 
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 23 maja 2011 roku.

tekst w oryginale - PCPR Krotoszyn