Wirtualny spacer po urzędzie

I Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku IV kadencji.

W dniu 6 kwietnia 2011 r., odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku IV kadencji Rady Powiatu Krotoszyńskiego.
W imieniu Starosty Krotoszyńskiego Leszka Kulki posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Krzysztof Kaczmarek. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym starosta jako Przewodniczący Komisji BiP Zarządzeniem nr 4/11 powołał w jej skład nw osoby:
1. Tomasz Chudy – Radny Rady Powiatu Krotoszyńskiego,
2.Andrzej Piesyk  - Radny Rady Powiatu Krotoszyńskiego,
3.Julian Jokś – Burmistrz Krotoszyna,
4.Maciej Bratborski – Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.,
5.Bernard Jasiński – Burmistrz Kobylina,
6. mł. insp. Andrzej Wajdlejt – z-ca Komendanta Powiatowego Policji,
7.podinsp. Karol Budziński – naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP,
8. Michał Oprysiak – prokurator Prokuratury Rejonowej w Krotoszynie,
9. mł. bryg. Mariusz Przybył – komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.
Na posiedzeniu Komisji omówiono cele i jej zadania wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym. Ponadto przyjęto Plan Pracy Komisji na 2011 rok.
Komisja dokonała oceny realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „ Bezpieczny Powiat Krotoszyński”.