Wirtualny spacer po urzędzie

W ?Dwójce? znają się na statystyce

Zakończyła się trzecia edycja Wielkopolskiego Konkursu „Statystyka mnie dotyka”. Wśród wyróżnionych szkół znalazł się również zespół uczennic z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie – Natalia Kłopocka, Ewa Zimna i Aneta Zydorek. Dziewczęta odebrały wyróżnienie wraz z dyrektorem Romanem Olejnikiem i opiekunem zespołu, nauczycielem statystyki  Janem Urbaniakiem. W konkursie, w którym wzięło udział 51 szkół z całej Wielkopolski, ZSP nr 2  zajął IV miejsce.

Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowały - Urząd Statystyczny w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Statystyczne z okazji Dnia Statystyki Polskiej w 2011 r. Honorowy patronat nad konkursem objęła Wielkopolska Kurator Oświaty. 1 kwietnia 2011 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie laureatom nagród rzeczowych, listów gratulacyjnych i publikacji statystycznych, połączone z konferencją prasową wojewody wielkopolskiego p. Piotra Florka i dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu p. Jacka Kowalewskiego na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. W podsumowaniu konkursu uczestniczyła również przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Statystycznego Oddział w Poznaniu prof. dr hab. Elżbieta Gołata oraz przewodnicząca Komisji Konkursowej prof. zw. dr hab. Iwona Roeske-Słomka, kierownik Katedry Statystyki i Demografii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.           

 W konkursie, w którym wzięło udział 51 szkół ponadgimnazjalnych z całej Wielkopolski, ZSP nr 2 w Krotoszynie zajął IV miejsce w województwie, za przeprowadzenie badania statystycznego na temat uczestnictwa młodzieży szkoły w kulturze, co jest kolejnym sporym sukcesem szkoły. Badaniem objęto następujące dziedziny życia kulturalnego: telewizja, film, radio, korzystanie z komputera, czytelnictwo, muzyka, teatr, rozrywka, zwiedzanie, lokalne instytucje kultury, działalność amatorska i hobbystyczna. W wyniku badania metodą reprezentacyjną uzyskano aktualny obraz udziału młodzieży szkoły w kulturze i na tym tle sformułowane zostały wnioski wskazujące pożądany kierunek zmian w tym zakresie. Krotoszyńska szkoła została wyróżniona właśnie, jak głosi komunikat komisji Konkursowej, za „oryginalność ujęcia i praktyczną przydatność wyników przeprowadzonego badania”. Wyniki konkursu potwierdziły więc nie tylko wysoki poziom wiedzy teoretycznej uczniów, ale przede wszystkim umiejętności praktycznego wykorzystywania metod statystycznych do opisu, analizy i prognozowania zjawisk społeczno-ekonomicznych.

Nagrodzone prace zostały opublikowane na stronie internetowej  www.stat.gov.pl/poznan.

tekst i fot: ZSP2