Wirtualny spacer po urzędzie

Goście z Ukrainy

W dniach 28-30.03.2011, na zaproszenie starosty Leszka Kulki przebywała w Krotoszynie delegacja samorządowców z Ukrainy. Grupa ukraińskich samorządowców z okręgu winnickiego w liczbie osób 40, przebywała w Polsce dzięki współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Pani Ludmiła Andruszczak – sekretarz miasta Murowane Kurlowici i pan Guk Wasyl Arsentyjowycz – przewodniczący Rady Rejonowej, zostali przyjęci przez władze powiatu, zapoznali się z funkcjonowaniem starostwa oraz jego jednostek organizacyjnych. Goście z Ukrainy odwiedzili m.in. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Konarzewie, gdzie na pamiątkę swojego pobytu zasadzili dęby. Zapoznali się również z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie, szpitala powiatowego, szkoły podstawowej w Mokronosie oraz zwiedzili najbardziej urokliwe zakątki powiatu.

Ukraińscy samorządowcy podczas pożegnalnego obiadu, w którym uczestniczył wicestarosta Krzysztof Kaczmarek wyrazili głęboką wdzięczność za udzieloną gościnę i przekazane informacje nt. funkcjonowania powiatowych struktur samorządowych. Przewodniczący Rady p. Guk Wasyl Arsentyjowycz, był szczególnie zainteresowany schematem finansowania i zarządzania opieki zdrowotnej w powiecie, gdyż okręg winnicki, jako jeden z trzech okręgów na Ukrainie uczestniczy w rządowym programie reformy służby zdrowia. Dzięki otrzymanym materiałom, wizycie w szpitalu oraz rozmowie z dyrektorem SP ZOZ p. Pawłem Jakubkiem, nasi goście dogłębnie poznali model funkcjonowania opieki zdrowotnej w powiecie.

Oba samorządy wyraziły wolę podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy, której głównymi celami są: wymiana doświadczeń samorządowych, wymiana kulturalna, wymiana młodzieży.

Tekst i foto W. Wronecki