Wirtualny spacer po urzędzie

Zapytanie ofertowe

Na dostawę prowiantu (catering) w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyńskim”

Nr sprawy: 06/pokl – 9-2/2011

Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy). Postępowanie zgodne jest z Zarządzeniem Starosty Krotoszyńskiego nr 38/07 z dn.17 grudnia 2007 „ w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych”. 

1.    Beneficjent (Zamawiający):

Powiat Krotoszyński

Siedziba: 63 – 700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10

REGON 250854754

NIP 621-169-40-66

2.    Nazwa projektu realizowanego w ramach POKL:

„Wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyńskim”

3.    Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy :

Dostawy następujących produktów:

LP

NAZWA

SZTUK

OPIS

Zadanie 1

Zestaw prowiantowy 1

45

Zestaw zawierający:

1 x bułka pszenna duża z masłem, liściem sałaty, 2 plastrami żółtego sera, 2 plastrami pomidora i 2 plastrami kiszonego ogórka opakowana w folię spożywczą;

1 x bułka pszenna lub graham (duża) z masłem, liściem sałaty, 2 lub 3 plastrami wędliny (szynka lub polędwica lub schab), ogórkiem świeżym opakowana w folię spożywczą;

1 x owoc (jabłko lub banan lub pomarańcze) min 100g;

1 x jogurt owocowy (min, 125g) + łyżeczka plastikowa;

1 x woda mineralna gazowana 0,5 l

Opakowanie jednorazowe zestawu

Zadanie 2

Zestaw prowiantowy 2

64

Zestaw zawierający:

1 x bułka pszenna duża z masłem, liściem sałaty, 2 plastrami żółtego sera, 2 plastrami pomidora i 2 plastrami kiszonego ogórka opakowana w folię spożywczą

1 x bułka pszenna lub graham (duża) z masłem, liściem sałaty, 2 lub 3 plastrami wędliny (szynka lub polędwica lub schab), ogórkiem świeżym opakowana w folię spożywczą;

2 x owoc (jabłko lub banan lub pomarańcze) min 100g;

1 x jogurt owocowy lub serek homogenizowany smakowy (min, 125g) + łyżeczka plastikowa;

1 x woda mineralna gazowana 0,5 l

1 x napój owocowy niegazowany 0,5 l

Zadanie 3

Zestaw napojów

3

3 x woda mineralna niegazowana 1,5 l

3 x napój typu „cola” gazowany 1,5 l

100 x kubeczek plastikowy jednorazowy o pojemności min. 0,2 l

 Wszystkie wykorzystane przez Oferenta produkty spożywcze muszą być świeże i  zgodne z przepisami prawa kryteria higieniczne i zdrowotne Oferent przyjmuje odpowiedzialność za jakość i przydatność do spożycia dostarczonych produktów. W przypadku stwierdzenia zachorowania lub zatrucia z winy oferenta, Zamawiający może wyciągnąć konsekwencje prawne i finansowe.

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium:  cena za całość zamówienia brutto  -  waga  100%    

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. Sposób oceny ofert:

C (cena oferty) =  najniższa cena spośród złożonych ofert :

cenę oferty badanej  x  100 pkt.

6. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

  • Miejsce realizacji zamówienia: 

Zadanie 1:      Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kożminie Wlkp.

Zadania 2-3:   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie

  • Termin realizacji zamówienia:

Zadanie 1:      3 kwietnia 2011r. godzina 8:00

Zadanie 2-3: 14 kwietnia 2011r. do godz. 15:00

  • Sposób płatności: przelew w terminie do 14 dni od wystawienia rachunku

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy dostarczyć z dopiskiem:

Dostawa prowiantu (catering)

Ofertę należy dostarczyć:

·         w zamkniętej kopercie – na adres Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (63-700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.10) w Punkcie Informacyjnym Starostwa (parter, pok. nr 12, w godz. 7.15 – 15.15)

·         w formie email – na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wymagany scan podpisu na ofercie)

·         faxem – nr 627253423

do dnia 30 marca 2011r. do godziny 15.15

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez rozpatrywania.

8. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami i udzielania wszelkich wyjaśnień:

Marzena Wiśniewska – Starostwo Powiatowe w Krotoszynie – ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, pok. nr 2, w godz. 7.15 – 15.15. Tel. 62 725 42 56 w. 342.