Wirtualny spacer po urzędzie

V sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego

V sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 27 lutego 2015 r. o godzinie 13.00 w sali Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 29.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
5.Interpelacje radnych.
6.Wnioski i oświadczenia radnych.
7.Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Krotoszyńskiego w 2014 r.
8.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Krotoszyńskim w 2014 r.
9.Działalność Powiatowego Zarządu Dróg w 2014 r.
10.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu,
b)powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg publicznych powiatowych samorządom gmin: Gminie Kobylin, Gminie Koźmin Wielkopolski, Gminie Rozdrażew, Miastu Sulmierzyce, Gminie Zduny oraz Miastu i Gminie Krotoszyn,
c)zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok,
d)zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
11.Przedłożenie planów pracy Komisji Rady na 2015 rok.
12.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13.Zapytania i wolne głosy.
14.Zamknięcie obrad.