Wirtualny spacer po urzędzie

?Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie ewidencjonowania i sprawozdawczości?

W poniedziałek, 21 lutego, w Sali Cechu Rzemiosł Różnych, odbyło się spotkanie – szkolenie na temat: „Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie ewidencjonowania i sprawozdawczości”. Nowy raport o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzonych do powietrza. Opłaty za korzystanie ze środowiska - planowane zmiany”. W trakcie spotkania, które prowadziła p. Jolanta Gliszczyńska – Kierownik Działu Opłat, Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przekazano przedsiębiorcom i rzemieślnikom z powiatu krotoszyńskiego aktualne informacje, niezbędne do prowadzenia prawidłowej, zgodnej z przepisami gospodarki odpadami oraz zarządzanie emisją gazów.