Wirtualny spacer po urzędzie

Uwaga Przedsiębiorcy!

Starostwa Krotoszyński uprzejmie informuje wszystkich przedsiębiorców, o obowiązku sporządzenia i wprowadzenia raportu rocznego z emisji pyłów i gazów do Krajowej bazy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.). Obowiązek ten dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). W przypadku wykonywania sprawozdawczości przez "małych" przedsiębiorców informujemy, że w przypadku przekazywania do KOBiZE raportu w uproszczony sposób, na wypełnionym formularzu dla "małych" podmiotów w formacie Excel, (strona internetowa KOBiZE) dane zawarte w arkuszu powinny być zbieżne z informacjami za korzystanie ze środowiska przedkładane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
    
W przypadku gdy obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu jest związany z eksploatacją instalacji, podmiotem obowiązanym do sporządzenia i wprowadzenia raportu rocznego jest prowadzący instalację. W celu wprowadzenia raportu do Krajowej bazy niezbędne jest założenie elektronicznego konta w Krajowej bazie. W pierwszej kolejności o założenie konta w Krajowej bazie powinni wystąpić prowadzący instalacje, eksploatujący na terenie zakładu instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza.
Jako zakład należy rozumieć jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami – zgodnie z art. 3 pkt 48 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Pierwszy raport za rok 2010 z emisji pyłów i gazów do powietrza należy złożyć do 28 lutego 2011 roku.
Strona internetowa:   www.krajowabaza.kobize.pl/

Mam nadzieję, ze przekazane informacje okażą się pomocne w wywiązaniu się obowiązku raportowania przez Państwa zakłady.