Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

VI sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego  odbędzie się w piątek 25 lutego 2010 r. o godzinie 13.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 29.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu

w okresie międzysesyjnym.

5.    Interpelacje i zapytania radnych.

6.    Wnioski i oświadczenia radnych.

7.    Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu krotoszyńskiego.

8.    Informacja o działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2010 roku.

9.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    rozpatrzenia skarg nauczycieli na działalność Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Koźminie Wlkp.,

b)    ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu krotoszyńskiego,

c)    przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Krotoszyńskiego na 2011 r.,

d)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr V/24/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 r.

11. Przedłożenie planów pracy stałych komisji Rady na 2011 rok.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Zapytania i wolne głosy.

14. Zamknięcie obrad.