Wirtualny spacer po urzędzie

Akademia Sukcesu w ŚDS

Przez cztery miesiące pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie oraz liczna grupa specjalistów realizowała projekt „Akademia Sukcesu – Aktywizacja i Integracja Środowiska Osób z Problemem Choroby Psychicznej”.  Projekt dofinansowany był z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i znalazł się wśród 74 najwyżej ocenionych przez Ministerstwo.

W projekcie wzięło udział:

- 46 osób z zaburzeniami psychicznymi

- 44 rodziców/opiekunów/rodzeństwa

Realizację tego przedsięwzięcia rozpoczęliśmy od 3-dniowej  integracyjnej wycieczki w Karkonosze, w której udział wzięło 39 uczestników oraz opiekunowie.

 Kolejnym działaniem było powołanie Punktu Wsparcia Środowiskowego – skierowanego zarówno do uczestników projektu jak i ich rodzin. Zespół złożony z pracownika socjalnego, psychologa oraz doradcy zawodowego podczas 16 dyżurów udzielił łącznie 109. bezpłatnych, indywidualnych porad i konsultacji. Zespół zorganizował również spotkania wyjazdowe w poszczególnych gminach powiatu krotoszyńskiego- wzięło w nich udział 26 osób. Dla poprawy funkcjonowania społecznego oraz w celu zdobycia wiedzy i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych zorganizowano 8 spotkań Grupy Edukacyjno-Wspierającej dla Rodzin. Były to spotkania z lekarzami rodzinnym i psychiatrą, psychologiem, pedagogiem, specjalista pracy socjalnej, mgr. pielęgniarstwa, mgr. rehabilitacji ruchowej. Tematykę spotkań opracowano na podstawie wcześniej przeprowadzonej ankiety wśród rodziców / opiekunów. Rozmawiano m.in. o chorobie psychicznej, niepełnosprawności intelektualnej, roli rodziny w kreowaniu dorosłości osoby niepełnosprawnej, seksualności osób niepełnosprawnych, o opiece społecznej w powiecie krotoszyńskim, rehabilitacji ruchowej, prawidłowym odżywianiu, prostych zabiegach pielęgnacyjnych i leczniczych, relaksacji. Średnio w spotkaniach brało udział ok. 20 osób. Kolejną propozycją dla rodziców było szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, które z dobrym lub bardzo dobrym wynikiem ukończyło 30 osób. Dla osób z zaburzeniami psychicznymi biorących udział w projekcie przeprowadzono Warsztaty Aktywności i Integracji, które obejmowały zajęcia z witrażu i sztuki użytkowej oraz udział w spotkaniach Klubu „Ciekawi Świata”. 

W zajęciach z witrażu, filcowania i sztuki użytkowej wzięło udział 26 osób. Uczestnicy mieli okazję uczyć się jak robić witrażyki, filcować na mokro i na sucho, wykonywać biżuterię oraz zdobić przedmioty  techniką decupage.

Prace wykonane na zajęciach można było oglądać podczas dwóch wystaw zorganizowanych w Bibliotece Publicznej oraz w Muzeum im. H.Ławniczaka w Krotoszynie.

Spotkania Klubu odbywały się raz w tygodniu. W spotkaniach uczestniczyło średnio 18 osób.

W programie znalazły się:

- zajęcia sportowe: biwak na Hellenopolu, kręgielnia;

- spotkania integracyjno-poznawczo-kulturalne: wyjazd do kina, do teatru, spotkanie Andrzejkowe w Izbie Muzealnej w Zdunach, wyjście na Kabaret Moralnego Niepokoju, spotkania z interesującymi ludźmi – Albin Batycki „Człowiek bez barier” oraz Maria Politowicz – przewodnik turystyczny, wystawa Drzeworytu Japońskiego, spotkanie pt. „Sceny z życia Chopina” w Bibliotece Publicznej, „podróż w czasie i przestrzeni” za pomocą Internetu, spotkanie opłatkowe;

- zajęcia kulinarne, na których uczestnicy mieli okazję robić pizzę, sałatkę, gotować zupę cebulową, przygotowywać „szwedzki stół”.

W ramach projektu 10 chętnych mogło skorzystać z kursu nauki pływania. Dodatkowo uczestnicy otrzymali także karnety na krytą pływalnię Wodnik.

 

Tekst i fot.:ŚDS